Jaunie semināri

Uzņēmuma jaunumi

Fenotipoloģijas Meistara Klubs!

Fenotipoloģijas Meistaru Kluba (FMK) darbība palīdzēs nostiprināt kluba biedriem gūtās zināšanas fenotipoloģijas zinātnē. Praktiskāk izmantot šīs tehnoloģijas algoritmu biznesa vidē un privātajā sektorā.

FMK norises apraksts:Medicīnas Biznesa Akadēmija aicina visus Fenotipoloģijas abu līmeņu un MasterClass beidzējus apmeklēt „Workshop” aktīvos treniņus katra mēneša pēdējā ceturtdienā, lai veiksmīgāk un precīzāk prastu pielietot Marka Lučina autortehnoloģiju, tādejādi atkārtojot to un nodrošinot rezultātu pastāvīgumu.

FMK metodika: praktiski piemēri, vingrinājumi, diskusijas, lomu spēles un aktīvs treniņš.

FMK norises laiks un vieta: Katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst.: 18.30, Brīvības iela 111-901, Rīga, Medicīnas Biznesa Akadēmijas telpās, Dalības maksa LVL 5.00 + PVN par katru mēnesi.

Šī mēneša FMK treniņa tēma ir "Maniakalitāte – efekts vai defekts un kur mēs izmantojam maniakus."

Vadīs – Māris Belte (CMC). FMK biedriem sagatavot ne mazāk par 3 bidēm ar Jums zināmiem"maniakiem" darbā vai sadzīvē.

Uz tikšanos FMK biedri!