Medicīnisko Pārstāvju Skola

Medicīnisko Pārstāvju skola ir Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta mācību iestāde. Tās dibinātājs ir Latvijas Medicīnisko Pārstāvju asociācija. Medicīnisko Pārstāvju skola ir pirmā šāda veida apmācības programma Latvijā. Skolas programma 2005.gada 29.novembrī saņēma Profesionālās izglītības programmas licenci.

Uz šodienu Medicīnisko Pārstāvju skola aktīvi darbojas gan Latvijā, gan Lietuvā.

Medicīnisko Pārstāvju Skolas misija ir palīdzēt klientiem sasniegt viņu mērķus paaugstinot profesionalitāti.

Medicīnisko Pārstāvju Skolas darbības mērķis ir nodrošināt un paaugstināt medicīnisko pārstāvju profesionālo sagatavotību, sekmēt profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu, kā arī palīdzēt skolas absolventiem atrast darbu, piegādāt farmaceitiskām firmām jau apmācītus cilvēkus un celt profesionālās attiecības starp medicīnisko pārstāvi un viņa kolēģiem, ārstiem, farmaceitiem un pacientiem.

MPS sadarbībā ar Medicīnas Biznesa Akadēmiju veiksmīgi sadarbojas ar daudzām farmaceitiskajām firmām, šīs sadarbības rezultāta, daudzi kursu absolventi ir veiksmīgi uzsākuši savu karjeru farmācijas biznesā

MPS pastāvēšanas laikā skolas organizētos kursus Latvijā ir beiguši vairāk kā 425 audzēkņi, no kuriem daudzi veiksmīgi strādā kāda no farmācijas kompānijām.

Medicīnisko pārstāvju apmācība ir vērsta uz pārstāvju izglītošanu, lai farmaceitiskā biznesa vidi veidotu atbilstoši ētikas kodeksā norādītajiem darba principiem, lai savstarpēji sadarbojoties ieguvēji būtu visi, gan ārsts, farmaceits un pacients, gan farmaceitiskās firmas pārstāvniecība un medicīniskie pārstāvji. Lai šī biznesa vide būtu balstīta uz savstarpēju cieņu, izpratni un profesionalitāti.

Farmaceitiskās kompānijas zina, ka kandidāti, kuri ir beiguši MPS kursus un piesakās darbā šajās firmās, ir apveltīti ar augstu motivāciju un pamatzināšanām darbā farmācijas nozarē.

Esiet laipni aicinātu uz Medicīnisko Pārstāvju Skolu!

Datalizēta MPS kursa mācību programma ->