Kursi un semināri

Fenotipoloģijas Meistaru Klubs, tēma Face reading

Cena LVL 10 + PVN

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Par detalizētu programmu Jums ir iespēja uzzināt zvanot uz MBA kontakttālruni vai elektroniski uz epastu: kursi@mba.lv ar norādi "par semināru Fenotipoloģijas Meistaru Klubs, tēma Face reading".

Semināra norises datums: 2010.gada 28. aprīlī. 

Semināra norises laiks: no pl. 18:30 līdz 20:30

Semināra norises vieta: Brīvības iela 111-901, Rīga