Kursi un semināri

RAKSTURA NOTEIKŠANA UN UZVEDĪBAS PROGNOZĒŠANA PĒC ĀRĒJĀ IZSKATA - FENOTIPA! II. daļa

Cena 100,- LVL + PVN

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Paskatīties sarunu biedra sejā un ātri saprast, kā labāk komunicēt, ko drīkst, un, ko nedrīkst atļauties konkrētajā situācijā. Zināšanas par ārējo pazīmju saistību ar iedzimtajiem instinktiem ļaus mums daudz ātrāk iepazīt sarunu biedru, izvelēties sev draugus un partnerus, labāk saprast savus kolēģus un tuviniekus

 Pasniedzējs: Dr. Māris Belte, ārsts psihoterapeits, sertificēts vadības konsultants CMC.

 Semināra ilgums: 8 stundas, sākums plkst. 10.00.