Kursi un semināri

Sevis apzināšana, emocionālā inteliģence

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Nodarbību saturs veidots tā, lai dalībnieki atrastu atbildi uz jautājumu, kā attīstīt emocionālo inteliģenci un kāds būtu personīgais ieguvums no tās:

  • Pašapziņas veidošanās ceļi un iespējas.
  • Personības struktūra un emocionālās inteliģences vieta tajā.
  • Emocionālās inteliģences būtība, emociju pazīšana un vadība, praktiski vingrinājumi.
  • Empātijas fizioloģija un kā to izmantot profesionālajā darbībā.
  • Attiecību attīstība: sadarbības situāciju simulācija (kopīgā puzle, zīmējums „Mēs", sadarbība treniņš „Negadījums kosmosā", morāles dilemma utml.)