Kursi un semināri

Seminārs "Tirdzniecības pārstāvjiem"

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Praktisks un teorētisks 2 dienu seminārs tirdzniecības pārstāvjiem, kas strādā dažādas sfērās, kas ietver sekojošas tēmas:

  • Kas ir tirdzniecības pārstāvis (TP)? (TP loma un panākumi uzņēmumā, veiksmīga pārstāvja īpašības.);
  • Kas ir pārdošana? (pārdošanas darba mērķi, pamatprincipi un to veidi, veiksmīgas pārdošanas etapi un pārdošanas tehnikas pielietojums sarunās).;
  • Kas ir klients? (darbs ar klientiem, klientu veidi un to izvērtēšana, klientu vajadzību izzināšana.);
  • Klientu apkalpošanas līmeņi un faktori, kas ietekmē profesionālu klientu apkalpošanu;
  • Pārdošanas mērķa sasniegšana, vienošanās panākšana, darbs pēc tikšanās un efektīva prezentācija auditorijai (praktiskie vingrinājumi).