Kursi un semināri

Seminārs "Saskarsmes mākslā"

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

„Ir tikai viena patiesa greznība - cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem.”

                                                    /A. De Sent - Ekziperī/

Praktisks divu dienu seminārs, kas ietver sekojošas saskarsmes tēmas:

  • Kā runāt, lai otrs cilvēks klausītos un saprastu?
  • Kā cilvēks var zināt, ka viņā klausās un viņu saprot?
  • Veiksmīgas saskarsmes pamatprincipiem;
  • Spēja pielāgoties dažādiem mainīgiem apstākļiem.;
  • Kā apzināties un pilnveidot savstarpējās kontaktēšanās iemaņas grupā;

Iegūtās zināšanas Jums palīdzēs novērtēt un pilnveidot savas uzvedības stilu saskarsmē.