Kursi un semināri

Psiholoģiskās manipulācijas un to neitralizācija

Cena LVL 100.00 (tai skai

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Praktisks vienas dienas seminārs par to kā atpazīt manipulācijas, un kādu pretmanipulācijas paņēmienu pielietot.


Semināra mērķi:

  • Sniegt zināšanas par to kapēc cilvēki manipulē un kādi ir manipulāciju veidi;
  • Iemācīt „ātrās palīdzības algoritmus" tipveida manipulatīvām situācijām;
  • Iemācīties sevi psiholoģiski pasargāt, nelaist sevī negatīvismu.

Semināra izmaksas: Cena par astoņu stundu semināra dienu ir 100,- LVL (tai skaitā PVN)

Detalizētāka semināra programma

Semināra metodika: Lekcijas, praktiski piemēri, vingrinājumi, diskusijas, lomu spēles ar video.

Semināra tematika:

  • Ievads. Sāc ar sevi, jeb veiksmīgas komunikācijas pamatnostātnes. Klienta pozīcija. Klienta emocijas. Komunikācijas līmeņi. Manipulācijas pamatpazīmes.
  • Konflikts. Konflikta risināšanas stratēģijas. Klienta agresija. Agresijas izpusmes. Rīcība agresijas gadījumā. „Pirmā palīdzība". Dažādi manipulāciju veidi un paņēmieni.
  • Paņēmieni manipulāciju neitralizācijai, to praktiskā pielietošana.
  • Videotreniņš. Tipveida situācijas, to simulācija un analīze. Praktiskā paņēmienu pielietošana.