Kursi un semināri

Profesionālas pārrunu vešanas prasmes

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu visiem tiem, kuri vēlas veiksmīgas pārrunas un produktīvu gala rezultātu savās darbībās:

  • Pārrunu mērķi, robežu nostādīšana.
  • Gatavošanās pārrunām.
  • Kā saprast, kad ar tevi manipulē?
  • Organizatori procesuālo un psiholoģisko manipulāciju veidi, kas tiek izmantoti pārrunās .
  • Manipulāciju neitralizācijas paņēmieni („pārlecošā plate", „vadīšana miglā", „konkretizācija", „konstruktīvais ultimāts" u.c.)
  • Tālākas rīcības plāns pēc pārrunām.