Kursi un semināri

Prezentācijas prasmes

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Prezentācijas prasmes: Klients – uzņēmums, uzņēmums – klients.

Darbinieks:

 • Uzņēmuma prasībām atbilstoša darbinieka imidžs.
 • Pirmais iespaids.
 • Izskats. Valoda.
 • Mīmikas, žestu, pozu efektīva izmantošana.
 • Jautājumu uzdošanas tehnika, atbildes.
 • Klausīšanās prasmes attīstīšanas paņēmieni.
 • Emocionāli pozitīvas saskarsmes veidošana.
 • Informācija:
 • Klientu apkalpošanas filozofija un uzdevumi uzņēmumā (bankā).
 • Klientam noderīgas, interesantas un izmantojamas informācijas piedāvājums.
 • Klientam saistošs informācijas pasniegšanas veids.
 • Informācijas vizualizēšanas paņēmieni.
 • Saruna pa tālruni, tās nozīmīgums un īpatnības, vadīšanas algoritms.

Klients:

 • Klienta vieta un loma uzņēmumā.
 • Klientu tipi, viņu psihosociālās pozīcijas, atšķirības darbā ar katru no tiem.
 • Biežāk vērojamās problēmas, to risinājumu iespējas, reakcija un uzvedības taktika saspīlētu un konfliktsituāciju gadījumos.
 • Konfliktu savlaicīga identificēšana un novēršana, "defekta" pārvēršana efektā.
 • Standartsituāciju modelēšana un to analīze.
 • Pārsteiguma un dāvanas efekts.