Kursi un semināri

Menedžeris - Līderis, Treneris, Vadītājs!

Cena LVL 300.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)
Juris Belte (LT),
Božena Gruzd (LT), Psiholoģe, konsultante.

Praktisks 3 (trīs) dienu seminārs topošajiem un esošajiem savas jomas profesionāliem, kas ir ieinteresēti attīstīt un pilnveidot savu personību, gan karjeru, aizvien uzkrājot jaunas zināšanas.

Seminārā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs kļūt par labu menedžeri. Jūs palielināsiet darba efektivitāti, uzlabosiet profesionālo sagatavotību, paaugstināsiet līdzdalības un atbildības pakāpi; spēsiet: izvēlēties savai firmai atbilstošāko menedžmenta metodi, saprast, ko nozīmē būt uzņēmējam, pareizi novērtēt sasniegtos rezultātus.

Semināra mērķis: semināra dalībnieki spēs ne tikai pārkārtot plānošanas apakšsistēmas, pārdošanas kontroli, pieeju operatīvo lēmumu pieņemšanai, bet arī koriģēt savus tekošos ikdienas darbus, lai sasniegtu pārdošanas pieaugumu uzņēmumā.

Seminārā programmas apraksts:

 • Menedžeris kā līderis, mērķi un uzdevumi. Sāksim paši ar sevi!
 • Mūsdienu līdera profils: personīgās iezīmes un vadība.
 • Jaunu TP rekruitēšanas kritēriji.
 • Rekruitēšana, atlases intervija.
 • Mērķu nospraušana. Menedžeris kā treneris. Laika plānošana.
 • Darbs ar TP. TP darba novērtēšanas metodes. Ieguldījuma, kvalitātes un kompetenču analīze. TP attiecības ar mārketinga nodaļu.
 • Darba dienas organizēšana "In the field" (laukā).
 • Kas ir dubultvizītes, kādas tās var būt? Dubultvizīšu īstenošana un analīze.
 • Jauna darbinieka integrācija. Darbs komandā. Sapulču prakse.
 • Motivācija. Motivēt vai ne demotivēt? Motivējošas sarunas, gatavošanās tām.
 • Konflikta situāciju kontrole. Kritika. Nepopulāru lēmumu akceptēšana.

Semināra metodika:praktiski piemēri, vingrinājumi, lomu spēles.

Seminārs norisināsies 2 valodās: latviešu valoda un krievu valoda.