Kursi un semināri

Konfliktu vadība

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu:

  • Konflikta rašanās priekšnosacījumi, konflikta fāzes;
  • Konfliktu vadības 5-as stratēģijas;
  • Konfliktu profilakse un savlaicīga manipulāciju identifikācija;
  • Neverbālās komunikācijas nozīme konfliktu ģenerācijā;
  • Ē. Berna transakciju analīze un tās loma konfliktu vadībā;
  • M. Ļitvaka psiholoģiskais aikido un amortizācijas metode konfliktu risināšanā;
  • Manipulāciju neitralizācijas paņēmieni („pārlecošā plate", „vadīšana miglā", „konkretizācija", „konstruktīvais ultimāts" u.c.).