Kursi un semināri

Klientu apkalpošana un serviss - viņi nāks vēl!

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu:

  • Kas mums ir klients? Attiecību veidošana.
  • Darbs ar klientu kā svarīgākais pārdošanas stūrakmens.
  • Efektīva komunikācija ar klientu visos līmeņos. Katra darbinieka individuālā atbildība.
  • Klientu tipoloģija. Individuāla pieeja klientam.
  • Efektīva servisa nozīme patīkamo sajūtu radīšanai.
  • Kā paskatīties uz sevi ar klienta acīm?
  • Mārketings – reliģija virzīta uz klientu.
  • Ilgstoša sadarbība ar klientu visos pārdošanas etapos.