Kursi un semināri

Klienta ārējais izskats un efektīva pārdošana

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Praktisks un teorētisks trīs dienu seminārs dažādās sfērās strādājošiem menedžeriem, kas ietver sekojošas tēmas:

  • Klienta ārējais izskats, tā ģenētiskais pamatojums (apkārtējās vides ietekme un izrietošie uzvedības modeļi dažādās situācijās);
  • Klienta gaidāmie uzvedības modeļi stresa situācijās vai mierīgās situācijās, pazīmes, kas liecina par klienta agresivitāti (pareizas pieejas modeļi), pazīmju kopums, kas liecina par klienta konservativitāti atbilstoši pieejas modeļi), pazīmju kopums, kas liecina par ātru uztveršanu un gatavību jaunas zināšanas pielietot praksē (inovatīvais tips, atbilstoša pieeja), pazīmju kopums, kas liecina par emocionālas uztveres prevalēšanu par loģisko, kā pazīt provokatoru un kā izvairīties no provokācijām, pazīmju kopums, kas liecina par klienta meliem;
  • Uz klienta ārējo izskatu balstīts pārdošanas tehnikas algoritms.