Kursi un semināri

Kas jāzina veicot Personāla atlasi jeb atlasi labākos!

Cena LVL 180.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Interaktīvs 2 dienu seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu visiem tiem, kuri veic personāla atlases darbības savos uzņēmumos:

  • Personāla plānošana, kritēriju izvirzīšana.
  • Meklēšanas kanāli.
  • Darba interviju organizēšana.
  • Kandidātu skrīnings.
  • Darba intervija.
  • Kandidātu vērtēšanas metodes un kritēriji.
  • Izvēlēto kandidātu monitorings.