Kursi un semināri

Efektīva vadība, koučings

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu:

  • Koučings kā vadības metode slēpto resursu atbrīvošanai.
  • Koučinga loma pastāvīgā darbinieku un organizācijas attīstībā.
  • Koučinga metodoloģija (mērķu uzstādīšana, jautājumu uzdošana, atspoguļošana, spēle, plāna izstrāde un citi elementi).