Kursi un semināri

Darbs ar "VIP" klientiem (KAM-key account management)

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Klientam vienmēr taisnība?

Praktisks vienas dienas seminārs tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir iesaistīti klientu apkalpošanā vai var ietekmēt apkalpošanas servisa izcilību uzņēmumā. „Luksus” klases apkalpošana ir svarīga jebkuram klientam un uzņēmumam – klients!

  • Kad mēs klientu uzskatam par svarīgo? Svarīgo un grūto klientu diferencēšana KAM metodoloģija.
  • Arī svarīgais klients ir cilvēks.... Psiholoģiskie aspekti.
  • CRM loma efektivitātes sasniegšanā.