Kursi un semināri

Psiholoģiskais aikido aptiekā

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)
Juris Belte (LT),

Medicīnas Biznesa Akadēmija piedāvā vienas dienas apmācību semināru farmaceitiem, kuri apkalpo klientus un aptieku vadītājiem, kuri ikdienā strādā ar klientiem.

Semināra mērķis ir farmaceitu darba efektivitātes paaugstināšana gūstot zināšanas kā izvairīties un tikt galā ar konfliktsituācijām, iemācīties saskarsmē pasargāt sevi un mazināt stresa līmeni.

Semināra apraksts:

  • Psiholoģiskā aikido jēdziens. Amortizācijas princips.
  • Amortizācijas principa izmantošana saskarsmē. Tiešā, atlikta un profilaktiskā amortizācija.
  • Saskarsmes līmeņi pēc E. Berna . Tiešās un slēptās transakcijas. To atpazīšana un izmantošana.
  • Psiholoģiskā amortizācija dažādās situācijās. Piemēri un praktiskie vingrinājumi.