Kursi un semināri

Personālvadība aptieku vadītājiem

Cena LVL 65.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Medicīnas Biznesa Akadēmijas profesionāļi ir izstrādājuši vienas dienas apmācību semināru aptieku vadītājiem.

Semināra mērķis ir cilvēciskā faktora lomas izvērtēšana aptiekā, sniegt zināšanas par to kā organizēt mērķtiecīgu un saliedētu komandas darbu pārdošanas procesa nodrošināšanai un konkurētspējas paaugstināšanai, sniegt zināšanas un idejas par to kā paaugstināt darbinieku motivāciju, atspoguļot operatīvas informācijas aprites nozīmi aptiekas darbā, un sniegt idejas par informācijas organizēšanu.

  • Aptiekas vadītāja darba mērķi un uzdevumi. Saskaņotas komandas darbs pārdošanā. Komandas darba organizēšana. Pārdošanas vadīšana. Informācijas aprite aptiekā. Darba sapulces organizēšana.
  • Individuāla pieeja katram darbiniekam. Darbinieku faili, darbs ar tiem. Komandas motivēšana. Motivējošās parunas, sagatavošanās, to realizēšana. Individuālās attīstības programma. Metodes farmaceitu darba novērtēšanai. Ieguldījuma, kvalitātes un kompetences analīze. 360 grādu metode.
  • Darba kontroles metodes. Atklātā un slēptā kontrole. Kaučings (Coaching) kā pastāvīgs darbinieku profesionalitātes pilnveidošanas instruments. Kaučinga praktiskā realizācija. Praktiskā darbinieku analīze.
  • Neformālās lomas un attiecības starp darbiniekiem. Grūtie, problemātiskie darbinieki, kā pret tiem nodrošināties? Konfliktu risināšana. Darbinieku psiholoģiskie portreti. Vadītāja stila piemērošana. Uzdevumu deleģēšana. Nobeigums un tālākas rīcības plāna izstrāde attiecībā uz saviem darbiniekiem.