Kursi un semināri

Manipulāciju tehnika farmaceita praksē

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)
Juris Belte (LT),

Medicīnas Biznesa Akadēmija piedāvā vienas dienas apmācību semināru farmaceitiem, kuri apkalpo klientus un aptieku vadītājiem, kuri ikdienā strādā ar klientiem.

Semināra mērķis ir farmaceitu darba efektivitātes paaugstināšana gūstot zināšanas kā izvairīties un neitralizēt psiholoģiskās manipulācijas, iemācīties atpazīt un neitralizēt sarunu partnera manipulācijas, iemācīties saskarsmē pasargāt sevi un mazināt stresa līmeni.

Semināra apraksts:

  • Psiholoģisko manipulāciju veidi, to diagnostika.
  • Paņēmieni manipulāciju neitralizēšanai.
  • Saskarsmes līmeņi pēc E. Berna . Tiešās un slēptās transakcijas. To atpazīšana un izmantošana.
  • Neapzināto manipulāciju autodiagnostika. Piemēri un praktiskie vingrinājumi.