Kursi un semināri

Biznesa Ideju Skola

Cena LVL 169 + PVN

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Par detalizētu programmu Jums ir iespēja uzzināt zvanot uz MBA kontakttālruni vai elektroniski uz epastu: kursi@mba.lv ar norādi "par semināru Biznesa Ideju Skola".

Semināra norises datums: 

  • 25.02.2010
  • 25.03.2010
  • 22.04.2010

Semināra norises datums: 2010.gada 28. janvārī

Semināra norises laiks: no pl. 10:00 līdz 17:30

Semināra norises vieta: Brīvības iela 111-901, Rīga