Kursi un semināri

Stresa valdīšana Medicīniskā pārstāvja darbā

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Božena Gruzd (LT), Psiholoģe, konsultante.

Stress darbā var skart ikvienu un jebkurā līmenī. Tas var notikt jebkurā organizācijas nozarē un jebkura lieluma organizācijā. Stress ietekmē ne tikai cilvēku veselību un drošību, bet arī organizācijas un valsts ekonomikas labklājību.

Seminārs Jums palīdzēs gūt izpratni par stresu un tā nelabvēlīgo ietekmi profesionālajā darbībā, kā arī palīdzēs Jums novērst stresa izraisītās negācijas.

Praktisks un teorētisks 1 dienas seminārs, kas ietver sekojošas tēmas:

  • Uzskati, kas palīdz un traucē ikdienas darbā;
  • Stresa profilakse. Aizspriedumi;
  • ABC stresa situācijās - metodes un tehnikas;
  • Psiholoģiskais aikido – efektīvs instruments kā izvairīties no stresa.