Kursi un semināri

Medicīnisko pārstāvju pamata apmācību kurss /medicīniskie pārstāvji ar minimālām zināšanām.

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Praktisks un teorētisks trīs dienu seminārs, kas ietver sekojošas tēmas:

  • Kas ir medicīniskais pārstāvis, tā galvenie darba pienākumi un uzdevumi;
  • Vizīte, tas struktūra, posmi, pārdošanā izmantojamo tehniku jeb paņēmieniem pielietojumus;
  • Mūsu klients – ārsts. (Ārstu tipi, ārstu klasifikācija atkarībā no mūsu vajadzībām, ārstu izvēle, kas jāzina par ārstu, individuālā pieeja ārstam, produktīvu biznesa attiecību veidošana.)
  • Kas nosaka ārstā izvēli izrakstīt medikamentu?
  • Darbs ar aptiekām. Sabalansēts darbs starp aptieku un ārstu, aptieku klasifikācija, vizīte aptiekā.
  • Palīgmateriāli. Darbs ar dažādiem palīgmateriālu veidiem, zāļu paraugiem;
  • Praktiskie vingrinājumi, teorētisko iemaņu nostiprināšanai.