Kursi un semināri

Medicīniskā pārstāvja (MP) profesionālo iemaņu nostiprināšanas kurss.

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Praktisks – teorētisks 3 dienu seminārs, kas ietvers sekojošas tēmas:

 • Darbs ar aptiekām. Stratēģiskās un parastās aptiekas, situācijas izpēte aptiekā, aptiekā uzdodamie jautājumi, pārdošanas darbs aptiekā, video treniņš – vizīte aptiekā.;
 • Sabalansēts darbs starp poliklīniku, slimnīcu un aptieku;
 • Īsā vizīte. Kā realizēt efektīvu vizīti 30.sek.,1.min., 3.min., 5.min., kritēriji īsās vizītes novērtēšanai, algoritmi, video treniņš – īsās vizītes realizācija;
 • Kā runāt par produktu? Produktu priekšrocību izdevīgums – parādīšana klientam, brenda izmantošana, pareiza palīgmateriālu izmantošana, kā arī seminārā tiks pielietots video treniņš – produkta prezentācija;
 • Kā paprasīt akceptu receptes izrakstīšanai un darbs ar „vecu produktu";
 • Ārsta kontrole. Kā pārbaudīt ārstu, viņa zināšanas un izrakstīšanas līmeni? Vai tiešām ārsts visu zina? Jautājumi ārsta kontrolei. Video treniņš – ārsta kontrole;
 • Darbs ar sarežģītiem klientiem;
 • Kā pārdot vizītes laikā? Pārdošanas tehnikas izmantošana vizītes gaitā, praktiskais video treniņš – klienta vajadzību izzināšana, aktualizēšana un apmierināšana;
 • Imidža veidošana un praktiskais video treniņš – imidža veidošanai.
 • Individuāla stratēģija katram klientam. Kā nospraust individuālu stratēģiju, vizīte katram klientam, ārstu faili kā palīgmateriāls stratēģijas nodrošināšanai un video treniņš – vizīte kā stratēģijas sastāvdaļa;
 • Darbs ar grupu;
 • Kā veikt vizīti ārstu istabā ar 2, 3 – 5 ārstiem vienlaikus? Praktiskais video treniņš.