Kursi un semināri

Efektīva prezentācija un auditorija.

Cena LVL 18.00 ar atlaidi

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Semināra mērķis ir sniegt zināšanas par efektīvas prezentācijas pamatiem, kā arī par to, kā pārvaldīt provokatīvu auditoriju.

Uzzini, kā sniegt pārliecinošas un efektīvas prezentācijas! Izmanto iespēju apmeklēt vienas dienas praktisko semināru "Efektīva prezentācija un auditorija"

Semināra tematika un dienas kārtība:

  • Efektīvas prezentācijas pamatnostādnes. Uz rezultātu orientēta prezentācija. Prezentācijas mērķu definēšana un nospraušana.
  • Sagatavošanās prezentācijai. Pasākuma izpēte. Uzstāšanās rāmji. Pasākuma dalībnieki, to dažādās lomas dažāda tipa auditorijās.
  • Provokatori auditorijā. Metode Kāpēc jūs, konkrēti runājot...
  • Prezentācijas satura sagatavošana. Prezentācijas tehnikas izmantošana.
  • Intonācijas, balss parametru, mīmikas un žestu nozīme uzstāšanās procesā. Prezentācijas struktūra.
  • Uzstāšanās sākums un klausītāju ieintriģēšana, uzticības iekarošana.
  • Uzstāšanās pamatteksta prezentācija.
  • Uzstāšanās nobeigums ar tālākas sadarbības nospraušanu.
  • Uzstāšanās biežākās kļūdas. Metodes, kā cīnīties ar uztraukumu.

Semināru vadīs Māris Belte - ārsts-psihoterapeits, uzņēmējs, starptautiski sertificēts vadības konsultants. 
Seminārs notiks "Personības Pilnveidošanas centrā” Matīsa ielā 103a, Rīgā.
Semināra norises laiks: 28. februāris, plkst. 10.00-17.00. Semināra gaitā paredzētas divas kafijas pauzes.
Semināra metodika: lekcijas, praktiski piemēri, vingrinājumi, diskusijas, lomu spēles ar video.

Pieteikšanās semināram līdz 26.02.2013 plkst.12:00, zvanot uz +371 29218847 vai rakstot epastu uz kursi@mba.lv