Kursi un semināri

Dubultvizītes (DVC- double visits coaching).

Cena LVL 120.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Medicīnas Biznesa Akadēmijas profesionāļi ir izstrādājuši vienas dienas apmācību semināru farmācijas kompānijām to medicīniskajiem pārstāvjiem, menedžeriem un tirdzniecības pārstāvjiem, kuri darbojas farmācijas nozarē. Semināra dalībniekiem būs iespēja pilnveidot un papildināt savas zināšanas, pēcāk pielietot praksē, uzrādot augstus pārdošanas rezultātus savos uzņēmumos.

Semināra apraksts:

  • Dubultvizīšu nozīme augstāku pārdošanas rezultātu sasniegšanai. Mīts vai patiesība – ko mums vēsta pētījums? (Latvijā un Lietuvā veiktais pētījums par dubultvizīšu realizāciju).
  • Dubultvizīšu misija. Treniņš.
  • Dubultvizīšu daudzveidība. Pārdošanas menedžeru un produktu menedžeru uzdevumu atšķirības dubultvizīšu laikā.
  • Gatavošanās dubultvizītēm. Mērķu uzstādījums. Menedžeru uzdevumi un darbības dubultvizīšu laikā.
  • Veiksmīgs tikšanās noslēgums dubultvizītēs (Kā panākt Jums vēlamo rezultātu noslēgumā!).
  • Individuālā plāna izstrāde - uzlabošana, realizēšana un kontroles garantija.