Kursi un semināri

„FIELDFORCE” menedžeru apmācības.

Cena LVL 280.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Praktisks un teorētisks trīs dienu seminārs menedžeru apmācībām.

Seminārs ietver sekojošas tēmas:

  • „Fieldforce" menedžera darba mērķi un uzdevumi, kurā ietilpst komandas darba organizēšana un vadīšana;
  • Individuālā pieeja katram darbiniekam;
  • MP faili un darbs ar tiem;
  • Profesionālas metodes MP darba novērtēšanai. Ieguldījuma, kvalitātes un kompetences analīze, 360 grādu metode;
  • MP darba kontroles metode, atklātā un slēptā kontrole, motivācija, tās stadijas, kurā ietilpst, MP apmācība un motivēšana, motivējošās pārrunas, sagatavošanās, to realizēšana, individuālās attīstības programma, tās izmantošana;
  • MP atlase un izvērtēšana;
  • Darba dienas organizēšana „laukā", dubultvizītes, to veidi, menedžera rīcība dubultvizīšu laikā un dubultvizīšu realizācija, analīze, recenzijas pēc dubultvizītēm un plāns MP tālākai attīstībai;
  • Dubultvizīšu realizācija ar praktisko video treniņu un tā analīzi;
  • MP attiecības ar mārketinga daļu, abpusēji saskaņota darbība.