Kursi un semināri

Individuālas nodarbības "Cilvēka rakstura un uzvedības prognozēšana pēc ārējā izskata"

Cena 800 +PVN

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Praktiska (individuāla) nodarbību programma, kas veltīta uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem, pārdošanas, personāla, klientu apkalpošanas un citu svarīgu uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem, kas vada sarunas ar piegādātājiem, uzņēmuma klientiem, piedalās jaunu darbinieku atlases procesā, pieņem lēmumus par vadītāju iecelšanu, kā arī uztur citas biznesa attiecības ar cilvēkiem.

Nodarbību mērķis: sniegt padziļinātu izpratni par fenotipoloģiju kā zinātni, kura pēta cilvēka ģenētikas un apkārtējās vides ietekmes atspoguļojumu cilvēka ārējā izskatā. Veicināt iemaņas, kas nepieciešamas lai precīzi noteiktu cilvēka raksturu un prognozētu uzvedību nepilnas minūtes laikā.

Šīs tehnikas pārvaldīšana ir neaizvietojama: 

  • Darbā ar klientiem, īpaši pie pārdošanas;
  • Pie personāla atlases un esošo darbinieku audita;
  • Izvēloties sev piemērotu dzīvesbiedru un draugus vispār;
  • Nosakot bērna talantus un piemērotību profesionālajai karjerai;
  • Vienkārši sadzīvē, lai labāk saprastu apkārtējos.

Kopējais nodarbību stundu skaits - 40 stundas
Katras nodarbības norises laiks tiek piemērots dalībniekam individuāli - piedāvājam nodarbību organizēt pilnu dienu- no pl. 10 :00 līdz 18 :00, iekļaujot šajā laikā pauzes un pusdienas pārtraukumu, vai arī rīkot nodarbības divas reizes nedēļā pa 3 stundām.

Vienas nodarbības izmaksas - 20 LVL + PVN ( 40 stundas= 800 LVL + PVN).

Visu nodarbību laikā, kā uzskates materiālu, piedāvājam izmantot dalībnieka līdzpaņemtās fotogrāfijas- ģimenes locekļu, paziņu, draugu, biznesa partneru vai padoto.

Piedāvājam sekojošu norēķinu kārtību
1. variants: Ja nodarbības tiek organizētas 2 reizes nedēļā pa 3 stundām, tad ik mēnesi Jums tiek izrakstīts rēķins pēc faktiskā stundu skaita. 
2. variants: Ja nodarbības tiek organizētas 1 reizi nedēļā pa 8 stundām, tad Jums tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins, un norēķins par atlikušo summu ir jāveic līdz beidzamajai nodarbību dienai.

Informācija un Pieteikšanās

Par detalizētu individuālo nodarbību programmu lūdzu 
zvanīt pa tālruni +371 28648639 vai rakstīt uz e-pastu kursi@mba.lv.

Pieteikšanās uz individuālajām nodarbībām pie 
ārsta-psihoterapeita, fenotipoloģijas speciālista, 
starptautiski sertificēta vadības konsultanta Māra Beltes
pa tālruni +371 28648639.